top of page

CoCo Workshops

CoCo staat voor Counseling en Coaching. De workshops werken met verschillende coachings-tools en counselings-methoden. Counseling is emotionele hulpverlening en coaching is een doelgericht proces om een ander te helpen leren en te ontwikkelen. Beiden bieden perspectief om situaties, gedrag, emoties en gevoelens of problemen te veranderen. Het helpt je, jouw wensen, om te zetten naar werkelijkheid. Daarbij kun je denken aan heling bij pijn en trauma. Of innerlijke rust en kracht, persoonlijk succes en verandering in een situatie, of juist persoonljk of relationeel. Eigenlijk zijn CoCo Workshops korte therapeutische consulten.

Happy

Hearts

 

 

We hebben een aardige bagage verzameld in onze beautycases. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Daarin vindt je bijzondere, waardevolle schatten en parels die ons als individu mooi maken en origineel. Maar soms kunnen ze ons ook tekenen, omdat het stille hartpijnen zijn die ons onbewust danwel bewust nog triggeren in het leven.

Happy Hearts gaat jou in deze CoCo Workshop helpen onverwerkte emoties te verwerken. In geleidelijke stappen gedurende de dag werken we naar een punt van acceptatie, nieuwe inzichten en heling.

Het is in bepaalde fases van je leven belangrijk je verstopte emoties en gevoelens en herinneringen te ontdekken, te herontdekken en niet meer te verstoppen. En je er tevens van bewust te zijn dat je innerlijke pijnlijke triggers hebt en om te leren dat je er toch liefdevol in kunt staan. Er naar (TERUG) kunt kijken en je ervaringen te gebruiken als jouw kracht en potenties vol mogelijkheden en kansen. In je werk of binnen persoonlijke of intieme relaties.

Jouw persoonlijke ervaringen zijn altijd en overal inspiratie- en krachtbonnen. Het zijn directe impacts op het leven en in het hart van anderen. Je helpt en raakt anderen, omdat jouw hartemoties horen bij een uniek verhaal. Een ieders verhaal is een voorbeeld voor ieder mens en het waard om gedeeld te worden (met je partner, vrienden, beroepsmatig of als influencer). Hoe pijnlijk en wellicht verdrietig of boos je emoties nog kunnen voelen in je hart, je kunt ze helen of verzachten. We gaan eigenlijk je hart aaien als het ware en het extra aandacht en liefde schenken.

In jouw hart, je innerlijke bron, zijn jouw 'gifts of life' te vinden.

Om zover te komen om daadwerkelijk jouw bagage in te zetten als Personal Power is het soms nodig om nog bepaalde onverwerkte gevoelens of ongewenste emoties aan te gaan en ze over de laatste streep te trekken.

*Overige methoden&tools die worden ingezet: kwantumfysica literatuur en documentaires, zoals o.a 'the living Matrix'2009, The Work of Byron Katie, American method challenge day.

Zaterdag 24 augustus 2024
10.00 uur- 16.00 uur
Aanmelden hier

Self reliance

Vrouwen op het strand

Dynamic Diva Day

 

Een mooie workshop voor vrouwen die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen. Voor jezelf opkomen is voor jou een emotioneel en stoeiend proces. Deze dynamische dag kan leiden tot intense, indrukwekkende zelfinzichten- en confrontaties. Op deze dag gaan we werken aan een positief zelfbeeld, een sterker zelfvertrouwen en leren we je voor je zelf op te komen in verschillende situaties. D.m.v rollenspellen, spiegelcoaching, the work van Byron Katie, mimiek-training, feedback en zelfreflectie-oefeningen, werk je aan je mindset en communicatiegedrag die jij straks kunt inzetten in de buitenwereld. Zoals op je werk bijvoorbeeld of binnen jouw persoonlijke relaties.

Dynamic Diva Day gaat je deze dag coachen:

  • Om voor jezelf en je waarden op te komen;

  • om 'nee' te zeggen in moeilijke situaties;

  • om grenzen leren aan te geven wanneer je tegen je grens aan loopt.

Het doel is dat je stevig in je schoenen staat tegenover mensen die voor jouw gevoel sterker overkomen in hun optreden of voorkomen dan jij. En dat jij altijd en overal, bij wie dan ook, 'nee' kunt zeggen, zonder onzekerheid, schaamte of schuldgevoelens, maar vriendelijk, beheerst en doelgericht. Een positieve eigenwaarde zal je hierin helpen, het is een belangrijk onderdeel waar we aan gaan werken om daadwerkelijk veranderingen te kunnen bewerkstelligen.

Dynamic Diva Day stimuleert je ook om jouw vermogen tot zelfreflectie te ontwikkelen. Begrijpen waar je valkuilen liggen, wat je blinde vlekken zijn en welke bijdrage jij zelf dagelijks levert en wilt leveren, zijn essentiële kennis- en krachtbronnen.

Jouw vermogen tot zelfreflectie, kunnen relativeren en een positieve status quo van je zelfliefde zijn voorwaarden van assertiviteit en empowerment.

Zaterdag 28 september 2024
10.00 uur- 16.00 uur
Aanmelden hier

Bloom

Kickboxen

Workshop tarief: €157,30  inclusief 21% btw.

  • Het bedrag ontvang ik graag vooraf. Een week voor de workshopdag stuur ik een betaalverzoek via mail of whatsapp/signal/telegram.

  • Bij afmelding alvorens de workshopdag ontvang je het gehele bedrag terug. Bij afmelding op de dag of daarna wordt de helft van het bedrag ingevorderd en de andere helft terug gestort op je rekening.

bottom of page